โคล์คาตาร์, ประเทศอินเดีย

ฮ่องกง, ประเทศจีน

ไนโรบิ และ มอมบาซ่า, ประเทศเคนย่า

ฟรีทาวน์, ประเทศเซียล่าลีออน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เดอร์เบน, ประเทศแอฟริกาใต้

globe

ช่วยเหลือได้อย่างไร

If our stories have motivated you to want to help any of our subjects or to improve living conditions in any of the cities where these stories were filmed, we are grateful and recommend that you contact these organizations.