Embed This Video

close
discuss

สนทนา


ฝัง
globe

อยู่อย่างธรรมดา

ในปี 1990 ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เอชไอวีเอดส์ ในการกลับกันประเทศไทยประสบความสำเร็จในการให้การรักษา เรื่องถุงยางอนามัย และการสร้างความตระหนักอย่างแพร่หลาย สิบปีต่อมา คุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว เป็นหนึ่งในท่ามกลางผู้รอดชีวิตของโรคระบายนี้ คนไทยผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีเลือดบวกใช้ชีวิตไม่แตกต่างจากคนกรุงเทพคนอื่น แต่เขากลับต่อสู่ต่อไปผ่านองค์กรในการอุทิศตัวเพื่อที่จะพัฒนาสาธารณสุขและการลดข้อจำกัดของผู้ติดเชื้อเอดส์อื่นๆ